Viktigt med säkerhetsmärkta produkter

Det företag som vill få ut en ny elektronisk produkt på marknaden bör satsa på att få ett antal märkningar av produkten. En CE-märkning är väldigt viktig för säkerheten men även en S-märkning kan visa på att produkten provats på rätt sätt.

12373761-european-union-flag-ce-marking

Här kan man läsa att det är vanligt att elektroniska prylar är försedda med en falsk CE-märkning. Den här märkningen är enligt Elsäkerhetsverket det synliga beviset på att en tillverkare garanterar att produkten uppfyller de grundläggande säkerhetskrav som finns. Bland annat är det vanligt att mobiltelefonladdare är försedda med falsk märkning och detta kan alltså betyda att laddarna inte uppfyller kraven och är farliga att använda. Om man vill försöka se skillnad på en falsk och en äkta CE-märkning får man titta på avståndet mellan C och E. Om de sitter väldigt tätt ihop, handlar det om en falsk märkning.

Komplettera med S-märkning

På grund av att tillverkaren själv CE-märker sin produkt och detta kan vara ett lite tveksamt mått på säkerheten, finns det även en så kallad S-märkning. En sådan här märkning innebär att produkten har provats mot valda europeiska produktstandarder för kontroll av strålningsrisker, mekaniska skaderisker, elsäkerhet, brandskydd och en rad andra saker. På Intertek Semko är man experter på det här med S-märkning och på deras hemsida kan man läsa mycket mer om det. De kan även hjälpa den som är företagare med att få sin produkt S-märkt.

Osäkra prylar från utlandet

Som privatperson är det väldigt viktigt att kolla på den här typen av märkningar. Det har nämligen blivit allt vanligare att handla elektronik från utlandet och ofta har dessa inte ens någon typ av märkning som visar att de är godkända eller lever upp till någon standard. Många av dessa utländska varor är väldigt farliga att använda och brister ofta i elsäkerhet. Ofta handlar det om att prylarna:

  • Inte har skydd och att man kan komma åt strömförande delar.
  • Inte tål att man lägger på extra spänning, vilket sker ständigt i hemmet.
  • Inte håller länge och går sönder efter bara ett par användningar. Läs mer.