Att starta eget

Idag väljer många att starta eget företag för att kunna arbeta med det man brinner för, lägga upp sitt eget arbete och förhoppningsvis tjäna stora pengar i slutändan. Innan man startar eget är det dock viktigt att man tänker igenom vilken juridisk beteckning det egna företaget ska ha. Man måste alltså bestämma om den verksamhet man ska starta ska drivas som ett aktiebolag, handelsbolag eller till exempel enskild firma. Den juridiska beteckningen är viktig eftersom den bestämmer hur företaget kommer hantera andra juridiska och administrativa handlingar som till exempel bokföring, avtal med andra företag, vad företagets ägare har för personligt ansvar när det gäller företagets ekonomi och skulder etcetera. Det finns idag ett stort utbud av böcker, artiklar och hjälpguider på internet för den som vill veta mer om de olika juridiska beteckningarna och dess innebörd. Även på den här sidan kommer vi bygga på med fler artiklar och beskrivningar för att underlätta för dig som är nyfiken på eget företagande.

Egen företagare

Enskild firma, bolag eller förening?

I det stora hela kan man dela upp de juridiska beteckningarna mellan enskilda firmor på ena sidan och bolag och föreningar på den andra. Väljer man att driva sitt företag genom en enskild firma betyder det att man driver verksamheten som privatperson. Vill man hellre driva ett företag som ett bolag innebär det att man ofta startar detta bolag tillsammans med andra människor som tillsammans utgör en juridisk person, låtsasperson. Man är alltså alla delägare i ett och samma företag som delar på både tillgångar och skulder. Föreningar liknar bolag på det sätt att det är flera personer som tillsammans utgör en juridisk person. Skillnaden är att personerna i en förening inte är ägare utan medlemmar samt att föreningar inte får driva vilken typ av verksamhet som helst. Det finns också hårda regler på hur föreningens vinster delas ut på medlemmarna.  Eftersom detta skapar en hel del begränsningar är det inte den ultimata formen för att starta eget företag. Företag drivs därför hellre som bolag än förening.