Tips om olika företagsformer du kan starta

Numera är börsen och ekonomin i ständig förändring och det har därför aldrig varit viktigare att hålla dig uppdaterad. Kunskap baserat på aktuella händelser är nyckeln till att göra välgrundade affärer i ditt företag, oavsett om du driver en enskild firma eller ett bolag. Du bör vara speciellt uppmärksam på vad som händer inom din bransch och område.

Det finns olika former av företag du kan skapa. Vad de alla har gemensamt är att använda ekonomiska resurser för att tillhandahålla produkter eller tjänster till kunder mot pengar. När du startar ditt företag är val av företagsform ett av dina viktigaste beslut eftersom det kommer att påverka många faktorer. Bland annat påverkar det hur du beskattas, kostnader för bildande och vilket juridiskt ansvar du har. Med tanke på vilken stor betydelse företagsformen har så presenteras härnäst de vanligaste företagsformerna.

Ha koll på börsen

När du skapar ett företag finns det inget bättre råd än att ha koll på börsen. Att ständigt vara uppdaterad är nyckeln till framgång i den snabbt föränderliga marknaden. Varje dag händer det saker på marknaden såsom nya produkter, trender, innovationer med mera.

Mycket kan hända på ett dygn och det är därför viktigt att vara insatt. Du kan med fördel läsa aktuella nyheter om börsen och ekonomin hos Börskollen.se. Att läsa där håller dig uppdaterad i det stora nyhetsflödet om aktier, börsen, ekonomi och investeringar. Inte minst hjälper detta dig att göra mer välgrundade affärer i ditt företag och att dra nytta av aktuella trender på marknaden. Om du vill ligga ett steg före dina konkurrenter bör du investera en liten stund i att läsa varje dag. Denna till synes lilla skillnad kommer göra stor skillnad och knappast upplevas som ett besvär efter en tid. Kom bara ihåg att fokusera på din bransch och ditt område. Tänk på de faktorer som påverkar ditt företag, både direkt och indirekt.

Att ha koll på vilka företagsformer som finns och vad som skiljer de åt gör det lättare att bestämma vilken företagsform som passar dig. Tre vanliga företagsformer är:

  • Enskild firma
  • Aktiebolag
  • Kooperativ

Läs vidare för en snabb genomgång av dessa företagsformer!

Populära företagsformer du kan skapa

1. Enskild firma. En enskild firma innebär att företaget ägs av en enda person och att denna har obegränsat ansvar. Obegränsat ansvar betyder att om inte företaget kan betala skulder blir automatiskt ägaren skyldig. Ägaren kan i värsta fall bli tvungen att betala företagets skulder från sina personliga tillgångar.

2. Aktiebolag. Ett aktiebolag är en företagsform där företaget är en separat juridisk person skild från sina ägare. Ägarna har ett begränsat ansvar och representeras av aktier. Styrelsen som kontrollerar företagets verksamhet är i sin tur en liten vald grupp bland aktieägarna.

3. Kooperativ. Ännu en företagsform är kooperativ som ägs av en grupp medlemmar där vinster fördelas jämnt mellan medlemmarna. Dock kan ett kooperativ antingen vara vinstdrivande eller en ideell organisation. I likhet med ett aktiebolag kan medlemmarna köpa aktier och rösta om styrelsen. Å andra sidan är en skillnad att medlemmarnas röster väger lika tungt, en medlem är lika med en röst.