Så kan säker vård bedrivas

Att kunna säkerställa bemanningen är viktigt för att kunna ge kvalitativ och säker vård. För att slippa oro kring bemanningen kan det vara värt att plocka in vårdpersonal från bemanningsföretag. Det kan också underlätta för ordinarie personal för att få sin behövliga sommarsemester.

Utifrån den rådande Coronapandemin är det otroligt viktigt att alla sjukhus och vårdcentraler har tillräckligt med personal. Om det inte finns personal kan inte verksamheten bedrivas på ett säkert sätt. Om du behöver extra personal under sommaren och till hösten om det kommer ytterligare en våg kan https://www.curaliv.se/ vara behjälplig med personal. De har undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och socionomer i sin stora pool av personal. All personal har valts ut noga för att kunna leverera vård med hög kvalité. De kan snabbt leverera personal med kort varsel. Att kunna säkerställa att alltid ha personal på plats ger bättre förutsättningar för att kunna ge säker och professionell vård. Det finns alltid ett behov av inhyrd personal och speciellt som läget är nu.

“Det finns samtidigt en oro för hur vården kommer påverkas av sommarbemanningen.” Läs mer om osäkerheten kring personalbemanningen i sommar.

Hög arbetsbelastning för vårdpersonal under lång tid

Det är viktigt att det finns tillräckligt med personal under sommaren. Kanske kan personal från bemanningsföretagen vara behjälpliga för att den ordinarie personalen ska kunna få sin välförtjänta sommarsemester och samtidigt kunna vara trygg i att jobbet sköts av andra. Vårdpersonal på sjukhusen har haft en tuff period med en hög arbetsbelastning och det kan bli fortsatt tufft till hösten om det vill sig illa. Därför behöver de vila.