Kan en robot sköta din marknadsföring?

Marknadsföring är en stor del i ett företags överlevnadsstrategi. Man vill nå ut till stora kanaler som möjligt – med så få medel som möjligt. Man vill också nå rätt målgrupp med rätt, gärna anpassat budskap. För att en människa ska kunna göra det krävs det enorm kapacitet. AI sköter redan mycket av vår marknadsföring, genom marknadsföringsanalyser.

Kan en robot göra reklam? Det pågår just nu en hel del spekulationer som rör framtidens arbetsmarknad. Kommer den mer interagerande AI:n att ta över våra jobb? Hur ska vi finansiera välfärden om allt färre arbetar och betalar skatt? På många sätt och vis är det med negativa konnotationer som AI:n beskrivs, trots att AI redan är verklighet. Vi drar nytta av AI varje dag, och tack och lov för det! AI:n gör det tråkiga jobbet – och lämnar det kreativa jobbet kvar hos människan. Det roliga är ju nämligen att göra kreativ skyltning och se till att sticka ut på ett snyggt sätt, och låta AI göra marknadsanalysen åt dig.

Anpassad skyltning till konsumenten?

På många sätt är AI redan interagerad med det vi gör idag, utan att vi kanske riktigt tänker på det. Men i framtiden kommer det finnas ännu smartare datorer som kan förutse konsumenters nästa steg, anpassa skyltningen efter den individ som tittar på dina produkter och så vidare. Här händer det mycket inom forskningen idag. I Dagens Media skriver man bland annat om hur man föreställer sig att Spotifys rekommendationstjänst kan inspirera utvecklingen inom marknadsföringen. Kvarstår gör förstås det faktum att en robot eller dator alltid är en maskin, och den kommer, så vitt vi vet idag, aldrig kunna ersätta mänsklig kreativitet.

Att AI ofta beskrivs med oro är kanske inte konstigt. Ingen vet ju exakt hur samhället kommer förändras och utvecklas med den teknologi som utvecklas idag. Tillsammans med en utveckling av AI måste vi därför diskutera konsumentskydd och beskattning av AI:s tjänster och produktion. Däremot vet vi att AI kan vara enormt behjälplig med saker som den mänskliga hjärnan helt enkelt inte klarar av på egen hand.

Det enkla svaret på om en robot kan sköta din marknadsföring är tyvärr så svårt som ”både ja och nej”. Den kan sköta mycket av det arbete som kanske helt enkelt inte är möjligt för en människas kapacitet, i alla fall inte om man inte är beredd att lägga enormt mycket resurser och budget på det. Men däremot kan inte robotar ersätta den mänskliga kreativiteten, inte heller den sociala biten av marknadsföring. Vi kan bli bättre på att samarbeta, och låta AI göra det tråkiga arbetet som ingen vill utföra!