Löneadministration på företaget

När du driver ett företag så blir det en hel del administration att ta hand om som bland annat fakturering, betalning av leverantörsfakturor, orderhantering och bokföring. Detta kan du dock ändra på ganska enkelt.

Om du dessutom har anställda som arbetar på företaget så är det ytterligare administration som ska göras såsom lönehantering, skatteinbetalningar, försäkringar och en del annat. Det gör att det är en hel del administration som ska utföras på företaget löpande, utöver att du också ska driva verksamheten, ha kontakt med kunder och ta hand om dina anställda. Du kan välja att leja ut administrationen till något externt företag, anställa en ekonom som hanterar företagets räkenskaper eller att du själv tar hand om företagets administration. För att förenkla administrationen så ska du definitivt ta hjälp av de IT-stöd som finns på marknaden. För bokföringen så finns det bokföringsprogram, för kundfakturor och leverantörsfakturor så finns fakturaprogram och för löner så finns löneprogram som också hjälper dig att räkna ut skatten. Ett bra löneprogram ger dig möjlighet att varje månad få ett underlag för skatteinbetalningar och hantering av sjukfrånvaro. Dessutom så får du statistik och även underlag för bokföringen och kanske även för faktureringen. Det innebär att du sparar betydande med tid att automatisera din lönehantering.

Detta ska ett löneprogram hantera

Det finns både stora som mindre löneprogram att välja mellan. Dock ska ett löneprogram kunna hantera sammanräkning av lön för anställda, ersättning vid sjukfrånvaro, ackumulera semesterdagar och semesterersättning, räkna ut skatt och arbetsgivaravgifter. Du ska också kunna få ut lönespecifikation till den anställde, underlag för skatteinbetalningar och bokföringsunderlag.

Integrerade löneprogram

Om du utför uppdrag ute hos kunder eller tar betalt per timme och har många anställda på företaget så kan du integrera ditt löneprogram med ett affärssystem. Det innebär att de anställda själva lägger in den tid som de är ute hos kunder eller arbetar för en kund direkt i ett affärssystem. Det betyder att du får all information om kundarbeten samlade på en plats och som du sedan kan använda för löneunderlag, fakturaunderlag och bokföringsunderlag. Dessutom så har du information som gör att du kan dels kalkylera för framtida arbeten men också se statistik för utfall av månadens arbete.