Viktigt att alltid röra sig framåt

Att hela tiden försöka röra sig framåt genom att identifiera problem både externt inom den bransch man är verksam inom och internt inom företaget, är en viktig del för att kunna utvecklas.

För företag, stora som små, är det viktigt att man alltid kan röra sig framåt. Det behöver inte handla om att alltid öka sin vinst eller sin omsättning, utan lika mycket om att kunna utvecklas när det gäller att förbättra sina mer svaga punkter på alla möjliga sätt. Detta är en av anledningarna att grupputveckling för företag är så pass viktigt. När allt kommer omkring är det människorna som är företaget, och det krävas att dessa människor kan samarbeta och jobba tillsammans så bra som möjligt. Olika företag har olika typer av interna problem. De olika, unika problemen innebär också olika och unika lösningar. För att lyckas kartlägga vad det är, mer exakt, som hindrar företaget till att utvecklas framåt, kan man behöva ta in en extern affärscoach som kan hjälpa en med att uppmärksamma var problemen finns. Ofta hänger det samman med saker som man inte ser när man själva är en del av det, som företagskulturen, den interna kompetensen och attityden hos ledningen och de anställda.

Vägen mot nya innovationer

Lösningar finns även på högre nivåer än de enskilda företagen och organisationerna. Under maj i år har Centrum för tjänsteforskning tillsammans med Handelshögskolan i Karlstad fått igenom ett stort projekt där de utifrån näringslivets behov kommer att ta fram utbildningar på en avancerad nivå för att på sikt främja landets tjänsteinnovationer. Studien är ett försök att höja kompetensen inom företagen i landet när det gäller just innovationer inom tjänster.