Kunskap och mod för att starta eget

Allt fler startar idag eget företag av olika anledningar. Det är en rolig process som också innebär mycket stress. Det är viktigt att bland annat ha mycket kunskap, en tydlig tidsplan, checklista och en uppstartsbudget för att kunna driva sin idé framåt.

Till att börja med är det viktigt att göra efterforskningar om arbetsmarknaden för att se om företagsidén håller. Enligt rapporter från SCB är IT-branschen på ständig uppgång, där är det brist på kompetent personal idag och det beräknas vara en fortsatt efterfrågan i framtiden.

Kvinna som tar plats i IT-branschen

Tyvärr råder det stora könsskillnader inom IT-branschen och idag är endast cirka en av fem IT-anställda i Sverige kvinnor. Entreprenören Perihan berättar för Dagens Nyheter att hon sa upp sig från sitt drömjobb på Google för att starta eget. Hon har kommit att skapa succé och har som målsättning att skapa ett eget Google i framtiden. Framförallt handlar det mycket om kunskap för att kunna starta upp eget företag, men också om mod. Konkurrensen på arbetsmarknaden är hård och man måste ställa in sig på att det kan gå åt skogen. Det bästa är att ha en nödplan att luta sig tillbaka på ifall att.

Att börja med gällande enskild firma

Att ha en enskild firma eller eget företag innebär att du som privatperson själv är ansvarig för och äger företaget. Det är viktigt att veta att det inte finns någon tydlig ekonomisk gräns mellan dig som privatperson och som företagsägare. Börja med att registrera ditt företag hos Skatteverket och gå noga igenom all information som finns där, det är en väldigt bra grund för dem som behöver lära sig mer. En andra bra sak att göra kan vara upp vilka olika abonnemang du behöver för att driva verksamheten. Kolla upp och teckna trygga abonnemang för väl fungerande företagstelefoni hos Noll7Noll. Även följande punkter är viktiga att fundera över för att få klarhet kring uppstart och tillvägagångssätt:

  • Ska du anställa någon vid företagsstarten?
  • Ska verksamheten bedrivas i lokal, på kontor eller hemma?
  • Vilka varor eller tjänster säljer verksamheten?
  • Ska du handla med utlandet?
  • Ska verksamheten ta emot kontant betalning?
  • Hur ska verksamheten marknadsföras?