Företagshälsovård är viktigt

Att det är viktigt att hand om sina anställda är väl egentligen ingen hemlighet, däremot är det inte någonting som alla företag tänker på. Oavsett om företaget har arbetsuppgifter som innefattar hårt arbete eller om det är ett företag med mycket stillasittande personal så är alla i behov av företagshälsovård. I och med en hälsoundersökning så kan man finna små problem med hälsan som antingen behöver åtgärdas eller undvikas. Att göra en undersökning handlar om att se över sin nuvarande profil och förhoppningsvis tyda några tecken ur siffrorna. Det kan handla om högt blodtryck, kolesterol eller andra värden som ska ligga på låga nivåer. Som företagare har man ett ansvar att skicka sina anställda på hälsoundersökningar hos en professionell företagshälsovård, läs mer här.

Det är inte bara kommunala företag som satsar på företagshälsovård utan det handlar också om de mindre privata företagen som måste ta sitt ansvar för sina anställda.