Lätta på vårdkrisen med vårdbemanning

Sverige står och har stått inför en vårdkris, inte minst med tanke på corona. Redan innan sågs alltfler problem dyka upp. Med vårdbemanning kan krisen åtminstone minska och läkare och sjuksköterskor kan få lite andrum i det annars så hårt belastade vårdyrket.

Privat vårdbemanning i Sverige blir allt vanligare. Det har medfört en hård debatt huruvida det är värt det rent ekonomiskt och funktionellt eftersom en del menar att det blir en viss otrygghet. Istället borde det sägas att det är tvärtom. Belastningen avtar på svensk sjukvård och vårdföretag behöver inte anställa folk på heltid när de kanske bara har behov av personal en viss tid.

Antal privata vårdbemanningsföretag växer

personalAllt fler företag ser vinsten och fördelarna med att anlita bemanning istället för fast anställning. Då kan personalstyrkan få mer fria tyglar och dessutom chansen till lite återhämtning när de jobbat så mycket – inte minst under den tuffa coronakrisen. Bemanningsläkare och sjuksköterskor är efterfrågade överallt i landet och på många sjukhus och vårdinrättningar. Dessutom kan vissa äldreboenden och SÄBO-boenden behöva lite extra hjälp i svåra tider.

Som bemanningsföretag är det också lukrativt att hyra ut sin personalstyrka till olika inrättningar. De tjänar bra och får då en chans att byta position och arbetsplats ganska ofta – något som kan ha sina fördelar för den som är ombytlig och kanske vill ha chansen att få möjlighet att bli anställd senare på en arbetsplats. Du kan också styra lite själv hur du vill arbeta genom att jobba under en viss period och sedan kanske vara lediga en viss tid. Det är också en chans för dig att arbeta på olika orter i Sverige och prova dig fram i olika städer. Kanske är du en storstadsmänniska eller en småstadsbo utan att veta om det än. Vem vet!

Ljusterapi i vintermörkret

Idag har vi passerat vintersolståndet. Det betyder att från och med nu går vi mot ljusare tider! Tyvärr går det rätt långsamt, och många svenskar upplever vintern som en mörk och lång årstid. Bor man lite längre söderut kommer det heller inte så mycket snö som lyser upp, och många blir nedstämda eller till och med deprimerade. Att erbjuda ljusterapi kan vara en bra investering.

Det har varit en del debatt kring huruvida ljusterapi fungerar. Många vårdcentraler har lagt ner sin ljusterapi vilket många saknar. Även om den inte verkar ha några tyngre vetenskapliga belägg för att den skulle funka, är det många som upplever att de får i sig dosen av ljus som de behöver när de går i den typen av terapi.

En studie visar annat

Men det finns också forskning som säger det motsatta. I en DN-artikel kan vi läsa om en studie om just ljusterapi. Där har man använt sig av glasögon med vitt och rött ljus. Man placerar glasögonen ovanför ögonen och lamorna lyser mot ett hologram som reflekterar in ljuset i ögonen.

Preliminära resultat visar att oavsett om eleverna hade glasögon med rött eller vitt ljus så minskade depressionsbesvären med 25 procent. Stress minskade med 11 procent, trötthet med 14 procent, sömnproblem med 16 procent och kvällspigghet med 5 procent. Läs mer om studien här.

Tyvärr erbjuds inte ljusterapi på många platser längre och därför kan det vara en smart idé att investera i marknaden nu.

Företagshälsovård är viktigt

Att det är viktigt att hand om sina anställda är väl egentligen ingen hemlighet, däremot är det inte någonting som alla företag tänker på. Oavsett om företaget har arbetsuppgifter som innefattar hårt arbete eller om det är ett företag med mycket stillasittande personal så är alla i behov av företagshälsovård. I och med en hälsoundersökning så kan man finna små problem med hälsan som antingen behöver åtgärdas eller undvikas. Att göra en undersökning handlar om att se över sin nuvarande profil och förhoppningsvis tyda några tecken ur siffrorna. Det kan handla om högt blodtryck, kolesterol eller andra värden som ska ligga på låga nivåer. Som företagare har man ett ansvar att skicka sina anställda på hälsoundersökningar hos en professionell företagshälsovård, läs mer här.

Det är inte bara kommunala företag som satsar på företagshälsovård utan det handlar också om de mindre privata företagen som måste ta sitt ansvar för sina anställda.

Avknoppade vårdcentraler – bu eller bä?

I Stockholm har avknoppningen av vårdscentraler blivit en het fråga, sedan det avslöjats att vårdcentralen Serafen på Kungsholmen i centrala huvudstaden såldes till några av de anställda läkarna för värdet på inventarierna. Några år senare såldes läkarna den vidare, och gjorde en rejäl vinst. Hur stor vet man inte riktigt, men det har uppskattats att summan den såldes för var 20 miljoner kronor, vilket ska jämföras med att den såldes för mindre än en miljon.

Men det finns även många exempel på där avknoppningar och andra privata vårdcentraler fungerar bra. Om du bor i Göteborgsområdet kan du surfa in på www.dinklinik.se för att hitta en av dem. Om du bor i närheten av Trelleborg kan du boka in ett besök på Kattens vårdcentral, som i år utsågs till Skånes näst bästa vårdcentral. Med tanke på konkurrensen inom regionen är detta ett mycket gott betyg.

Bakom succén

Kattens läkargrupp gick med i hälsovalet i maj förra året och fick då en strid ström av nya patienter. Sedan dess har vårdcentralen ökat antalet anställda från 12 till 20. I höst planerar man att bygga ut i bilskolans lokaler och anställa ytterligare en ny läkare.
Att behålla kontinuiteten och patienternas goda omdömen samtidigt som man måste expandera är en utmaning, menar Lars Tengryd.

Lars Tengryd och hans kollega Anita Segerslätt köpte vårdcentralen redan 1994. Den var med andra ord en av de första avknoppningarna. Av de fyra läkare som arbetar på vårdcentralen idag har tre arbetat där i mer än tio år. Nu planerar man dock att anställa ytterligare personal.